Đội ngũ cố vấn

Marielena DeSanctis

Tiến sĩ

Tiến sĩ Marielena DeSanctis hiện đang giữ chức vụ Hiệu trưởng và Phó Chủ tịch Cấp cao của Ban Đào tạo và hỗ trợ Sinh viên tại Đại học Broward. Trước khi làm việc tại Đại học Broward, cô là Giám đốc Điều hành Chương trình giảng dạy của các Trường Công lập Quận Broward, hiệu trưởng Trường THPT Fort Lauderdale, Hiệu phó Trường THPT South Plantation, và sáu năm kinh nghiệm làm giáo viên toán/vật lý.

Cô đã từng là thành viên ủy ban và lãnh đạo của một số tổ chức nghề nghiệp bao gồm Chủ tịch Hiệp hội Quản trị viên Trường học tiểu bang Florida. Tiến sĩ Marielena DeSanctis sẽ là chủ tịch tiếp theo của Cao đẳng Cộng đồng Denver (CCD) từ tháng 1 năm 2021.

 

Trình độ chuyên môn:

  • Tiến Sĩ, Quản lý giáo dục, Đại học Florida Atlantic, Hoa Kỳ.
  • Thạc sĩ, ngành Toán, Đại học Nova Southeastern, Hoa Kỳ.

 

Sunem Beaton-Garcia

Tiến sĩ

Cô có bằng Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục tại Nova Southeastern University. Cô cũng là chủ tịch Khu vực phía bắc và Phó Giám đốc Phụ trách Học thuật của Broward College, Phó Trưởng khoa của ban Dịch vụ Công của Thư viện Đại học / Cao đẳng tại Broward College. Bên cạnh đó, cô cũng có bằng tiến sĩ chuyên ngành thiết kế giảng dạy và công nghệ giáo dục.

Christopher Mcguire

Thầy là Thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục tại Florida International University (Mỹ). Thầy cũng là Phó Hiệu trưởng của Trường Tiểu học Oriole; Giám đốc chương trình Đào tạo trực tuyến của Trường Công lập Quận Broward và là giảng viên tại Khoa Kế hoạch Chiến lược, Trường THCS Silver Trail và Trường Tiểu học Madie Ives.

Jennifer Warren

Với nhiều năm làm việc trong môi trường giáo dục, cô Jennifer áp dụng những kinh nghiệm của mình đào tạo kỹ năng lãnh đạo cho đội ngũ giảng viên để điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với học sinh ở các nền văn hoá khác nhau.

Là một thành viên trong đội ngũ lãnh đạo của Ivy Global School, cô Jennifer luôn cố gắng hợp tác với học sinh, gia đình và đội ngũ nhân viên để tạo nên một môi trường học tập chất lượng, tôn vinh văn hoá Việt Nam đồng thời áp dụng hệ thống giáo dục Hoa Kỳ tại Ivy Global School.

Thành công

Thất bại