Chính Sách Bảo Lưu - Hoàn Phí

1. Quy chế bảo lưu, chuyển nhượng và chuyển lớp
Học sinh được quyền bảo lưu/chuyển nhượng 01 lần/kỳ học với mức phí làm thủ tục là 500.000VNĐ/lần (Năm trăm nghìn đồng).


Quy chế bảo lưu
Chính sách bảo lưu không áp dụng cho học sinh đóng phí và tham dự học một kỳ học, chỉ áp dụng cho học sinh đóng phí và tham dự học từ 02 kỳ trở lên.
Tài khoản học của học sinh đã mở sẽ không được bảo lưu. Nhà trường chỉ bảo lưu phần phí lớp học với giáo viên trong trường hợp học sinh bị ốm hoặc lý do bất khả kháng và có Đơn xin bảo lưu gửi về nhà trường. Trong đó:
+ Học sinh tham dự < 1/3 số buổi học/năm học được bảo lưu 100% giá trị học phí còn lại sau khi trừ đi phí tài khoản (Phí tài khoản được xác định: Bậc tiểu học 5.900.000 VNĐ/năm; Bậc THCS 6.900.000 VNĐ/năm)
+ Học sinh tham dự 1/3 đến 2/3 số buổi học/năm học được bảo lưu 50% giá trị học phí còn lại sau khi trừ đi phí tài khoản (Phí tài khoản được xác định: Bậc tiểu học 5.900.000 VNĐ/năm; Bậc THCS 6.900.000 VNĐ/năm)
+ Học sinh đã tham dự quá 2/3 số buổi học/năm học thì không được bảo lưu.
Thời gian bảo lưu không quá 06 (sáu) tháng và được tính từ khi học viên hoàn tất thủ tục bảo lưu. Sau thời gian 06 tháng này, phần phí bảo lưu còn lại Học sinh sẽ không thể sử dụng nữa. Thời gian nhà trường xử lý bảo lưu từ 03-05 ngày làm việc.


Quy chế chuyển nhượng
Tài khoản học không được chuyển nhượng.
Học sinh sẽ được chuyển nhượng 100% phần học phí live- class (lớp học tương tác với giáo viên: sau khi trừ đi phí tài khoản và học phí của số buổi đã học, phần còn lại được sang cho Học sinh nhận chuyển nhượng. Học sinh nhận chuyển nhượng cần đóng phần học phí còn lại theo biểu phí hiện hành của nhà trường và được trừ đi phần phí nhận chuyển nhượng.
Học sinh chuyển nhượng cần đáp ứng đủ điều kiện nhận học của nhà trường (đạt yêu cầu bài kiểm tra đầu vào) và hoàn thiện thủ tục nhập học. Học sinh chuyển nhượng cần hoàn thiện Đơn chuyển nhượng và ghi rõ, chính xác tên, thông tin học sinh nhận chuyển nhượng.
Với trường hợp thừa phí, học phí sẽ không được trả lại mà chỉ có thể chuyển sang kỳ/năm học tiếp theo. Với trường hợp thiếu phí, học sinh cần bổ sung số phí chênh lệch
Học sinh nhận chuyển nhượng cần đóng phí tài khoản theo như lớp được xét duyệt.

 

Quy chế chuyển lớp
Trường hợp học sinh muốn tham gia lớp học vượt lớp cần thỏa mãn tất cả những điều kiện sau:
+ Học sinh đạt 90% - điểm A của lớp đã theo học
+ Học sinh đạt 65% điểm bài kiểm tra vượt lớp
+ Phụ huynh hoàn thành Đơn xin chuyển lớp gửi cho nhà trường
+ Được sự đồng ý của Phòng Đào tạo của nhà trường
Trong trường hợp học sinh muốn chuyển lớp từ hệ Tiểu học sang THCS, Phụ huynh cần đóng phí tài khoản mới theo lớp được xét duyệt.
Nhà trường sẽ chỉ tổ chức xét duyệt Đơn xin chuyển lớp sau khi học sinh hoàn thành và kết thúc năm học
Học sinh chuyển lớp sang bậc cao hơn hoặc thấp hơn cần đóng thêm phí tài khoản của bậc học mới với chính sách ưu đãi giảm 20% phí tài khoản từ nhà trường cho học sinh đang học

 

2. Hoàn trả học phí
Học sinh sẽ không được hoàn trả lại học phí dưới bất kỳ lý do nào, trừ trường hợp nhà trường chưa khai giảng được lớp phù hợp với trình độ của học sinh trong thời hạn 01 kỳ học (tương đương 5 tháng) thì học sinh sẽ được hoàn trả 100% học phí.
Phụ huynh hoàn thành hồ sơ hoàn phí bao gồm : Đơn hoàn phí, Phiếu thu gốc hoặc Email/ SMS xác nhận đóng phí được gửi từ hệ thống của nhà Trường và nộp lại cho phòng Tuyển sinh của nhà trường. Yêu cầu rút phí của học sinh sẽ được xét duyệt sau 07 ngày làm việc.
Việc hoàn trả học phí sẽ được hoàn lại cho chính người đã nộp tiền.
*Lưu ý: Chính sách này không áp dụng với chương trình tú tài Mỹ

 

Thành công

Thất bại