Hướng dẫn ghi danh

Lịch nhập học: Hàng năm, lịch học của Ivy Global School được chia làm hai kỳ: Kỳ mùa Thu (bắt đầu vào Tháng 8,9,10) và Kỳ mùa Xuân (bắt đầu vào tháng 1,2,3). Tuy nhiên, nhà trường vẫn sẽ linh hoạt về ngày nhập học trong thời gian đã được nêu ra phía trên để hỗ trợ học sinh và gia đình. Bên cạnh đó, sẽ có nhiều hoạt động và các CLB hoạt động trong Kỳ mùa Hè (Tháng 5 - Tháng 8). Vui lòng để lại thông tin tại mục Liên hệ để đội ngũ tư vấn tuyển sinh của nhà trường hỗ trợ.

 

Dưới đây là hướng dẫn quy trình nhập học của Ivy Global School: 

Bước 1: Đăng ký: Nộp đơn ứng tuyển và làm bài khảo sát đầu vào/ứng tuyển học bổng

Bước 2: Xét tuyển và nhập học: Học viên nhận kết quả bài kiểm tra đầu vào và mức học bổng. Xác nhận nhập học sau khi nộp hồ sơ & đóng phí.

Bước 3: Định hướng: Học sinh tham gia tuần lễ định hướng với Ban Giám hiệu và đội ngũ quản lý lớp.

Bước 4: Tham gia lớp học: Học sinh nhận sổ tay học sinh với đầy đủ thông tin về chương trình, thời gian biểu, các hoạt động trong năm và bắt đầu năm học.

Bước 5: Hoàn thành lớp học: Hoàn thành bài tập, dự án, kiểm tra cuối môn và nhận bảng điểm/chứng chỉ hoàn thành chương trình.

Thành công

Thất bại