Tổng Quan

Ivy Global School luôn hướng đến mục tiêu mang đến cơ hội học tập cho từng học sinh, cung cấp các giải pháp học tập khác nhau phù hợp với các nhu cầu đa dạng của học sinh.

 

  • Ghi danh bán thời gian: Chương trình học bán thời gian của Ivy Global School được thiết kế cho các học viên muốn đẩy nhanh tiến độ hoặc bắt kịp các tín chỉ của các khoá học, hoặc đang tìm kiếm một lịch học linh hoạt. Học sinh có thể chọn học ít nhất một khóa học để được ghi danh là học viên bán thời gian.

 

  • Toàn thời gian: Đối với học sinh toàn thời gian, Ivy Global School sẽ là lựa chọn phù hợp cho học sinh. Các học sinh tham gia vào học toàn thời gian thường ghi danh vào sáu (6) khóa học ở trường Trung Học Phổ Thông hoặc ba (3) khóa học ở trường Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở. Học sinh có thể lấy thêm tín chỉ ở các khoá học tự chọn.

Thành công

Thất bại