Chương trình học bổng

Hàng năm Ivy Global School trao một số lượng học bổng nhất định cho các học sinh đạt thành tích học tập cao và có tài năng trong các lĩnh vực trên khắp thế giới. 

 

Các cuộc thi, chương trình Học bổng thường niên nổi bật tại Ivy Global School gồm:

  • Cuộc thi tìm kiếm tài năng IGS Talent Search - Học bổng học thuật
  • Ivy Global Athlete - Học bổng dành cho vận động viên, học sinh đam mê và có năng khiếu thể thao
  • Học bổng Tài năng dành cho học sinh có đam mê, năng khiếu nổi trội ở mảng nghệ thuật
  • Gói hỗ trợ tài chính

 

Ngoài ra trong năm học, Ivy Global School tổ chức các cuộc thi, hoạt động ngoại khóa với quy mô toàn quốc với các suất học bổng giá trị. Để biết thêm thông tin chi tiết về học bổng hiện có, yêu cầu cá nhân và quy trình đăng ký, vui lòng liên hệ với Bộ phận tư vấn tuyển sinh của nhà trường.

Thành công

Thất bại