THCS

Lớp 6-8

Quãng thời gian ở bậc Trung học cơ sở trang bị cho học sinh kỹ năng chủ động trong việc suy nghĩ và thực hành. Các khóa học được xây dựng để thử thách các em, giúp các em phát triển tính độc lập và kỹ năng tư duy phản biện. 

Chương trình giảng dạy trực tuyến của bậc Trung học cơ sở bao gồm ba môn học chính: Ngôn ngữ Anh, Toán, Khoa học cùng với các khóa học tự chọn khác như Nghệ thuật, Giáo dục thể chất, Khoa học máy tính, Ngoại ngữ 2.

Trong bậc học này, học sinh có thể tự chủ động điều chỉnh tiến độ học tập của các môn học. Các môn học cũng chú trọng tập trung vào khả năng chủ động và độc lập trong học tập hơn. Các giáo viên và trợ giảng cũng sẽ đồng hành, giám sát và hỗ trợ để giúp đỡ học sinh tiến bộ hơn.

Kết thúc học kỳ, phụ huynh và học sinh sẽ nhận được bảng điểm, bao gồm điểm chi tiết của từng môn và số tín chỉ đạt được.

 

Nhấp vào đây để xem Chương Trình Trung Học Cơ Sở

Thành công

Thất bại