Tư vấn du học

Ivy Global School có đội ngũ chuyên gia và giáo viên tư vấn tuyển sinh vào các trường Đại học tại Hoa Kỳ. Là học sinh của Ivy Global School, các em sẽ nhận được hỗ trợ về việc lựa chọn trường Đại học và ngành học phù hợp, hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục đăng ký vào trường…

Bên cạnh đó, các trường Đại học nằm trong hệ thống của chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho học viên hình thức phỏng vấn trực tiếp 1-1 với đại diện tuyển sinh của trường Đại học tại Hoa Kỳ.

Thành công

Thất bại