GÓC HỌC SINH | NHÂM ĐẠT KHÁNH TOÀN - SINH VIÊN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH (BANG OHIO, MỸ)

Thg7 11, 2022

Chia sẻ về quá trình học tại Ivy Global School của Khánh Toàn bắt đầu từ khi nào?

Từ năm lớp 11 mình đã theo học chương trình Tú tài Mỹ tại IGS. Quá trình học rất khác so với những gì đã được học trong trường phổ thông tại Việt Nam từ phong cách giảng dạy đến các môn học, bài học.

 

Khánh Toàn có thể chia sẻ cụ thể hơn sự khác biệt này từ trải nghiệm sau 1 năm học tại Mỹ?

Về nội dung học có vẻ rất giống như ở Việt Nam. Nhưng cách học và tương tác với giáo viên thì có sự khác biệt lớn. Ở Việt Nam học sinh lên lớp, nghe giảng, làm bài về nhà và thi cuối kỳ. Còn tại Mỹ không phải cô giảng, trò nghe. Mà giáo viên và học sinh sẽ cùng thảo luận và giải quyết vấn đề.

Học sinh sẽ đọc và nghiên cứu bài trước ở nhà, lên lớp cùng giáo viên trao đổi và giải đáp các vấn đề còn vướng mắc. Mình cũng không học về Toán Lý Hóa mà được học cả về kỹ năng viết, tư duy phản biện,… Về cách học, mình phải luôn tự giác xem trước bài tập.

 

Đâu là môn học nằm trong chương trình Tú tài Mỹ của IGS đã hỗ trợ Khánh Toàn nhiều nhất khi học bậc đại học tại Mỹ?

Đó là môn viết luận học thuật. Học sinh phải nghiên cứu, tổng hợp thông tin từ các bài luận học thuật để viết một bài luận riêng của mình. Học tại Mỹ, mình phải làm các bài báo cáo và luận học thuật nhiều. Năm nhất vừa rồi với môn học ESL, mình có thực hiện đồ án cuối kỳ là viết luận về 1 chủ đề nhất định. Đòi hỏi mình phải đọc các bài báo học thuật, tổng hợp và trích dẫn nguồn khoa học. Giáo viên sẽ chấm điểm dựa trên kỹ năng nghiên cứu, tìm kiếm và tổng hợp kiến thức.

Môn học viết luận học thuật của chương trình Tú tài Mỹ tại IGS đã trang bị cho mình kĩ năng viết luận rất cần thiết này, vừa lên đại học là mình có thể sử dụng ngay.

 

Thu hoạch lớn nhất của Khánh Toàn  sau khi kết thúc chương trình Tú tài Mỹ tại IGS là gì?

Mình được rèn luyện tính tự giác và thói quen sắp xếp thời gian hợp lý. Muốn đạt kết quả tốt, mình phải rèn năng lực tự học rất nhiều, làm và nghiên cứu bài ở nhà trước giờ lên lớp. Không nên để trên lớp khi thầy cô và các bạn đang thảo luận bài tập thì mình mới ngồi đọc và xem lại bài sẽ rất mất thời gian.

Kỹ năng và thói quen này là bước đệm giúp mình tự tin hơn để theo đuổi chương trình bậc đại học tại Mỹ.

Thành công

Thất bại