TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ CÁC LỚP KHOA HỌC NHƯ HỌC SINH MỸ

Thg3 03, 2023

 

 

 

19:00 | 14/03/2023: Chế tạo Tên lửa từ ống hút, dành cho học sinh lớp 1-2

Chủ đề: Lực và những thay đổi trong chuyển động

 

Hoạt động nổi bật: Thiết kế tên lửa làm từ giấy và ống hút, kiểm tra khoảng cách tên lửa bay được bằng các lực mạnh và yếu khác nhau, rút ra kết luận về lực và chuyển động của tên lửa

 

19:00 | 15/03/2023: Giải phẫu Hoa Ly, dành cho học sinh lớp 3-4-5

Chủ đề: Sinh sản ở thực vật có hoa

 

Hoạt động nổi bật: Giải phẫu các bộ phận của hoa ly, miêu tả lại quá trình thụ phấn

 

19:00 | 16/03/2023: Định luật 3 Newton, dành cho học sinh lớp 6-7

Chủ đề: Lực và phản lực

 

Hoạt động nổi bật: nghiên cứu nguyên lý hoạt động và khám phá cách tạo ra Tên lửa từ bóng bay, có được sản phẩm riêng cho mình sau buổi học

 

Lớp học hoàn toàn bằng tiếng Anh, nội dung và phương pháp học như học sinh Mỹ.

 

Tìm hiểu nội dung bài học chi tiết, Phụ huynh đăng ký tại: https://forms.gle/GyEtF6XPds1YbxFe8

Thành công

Thất bại