Dạy học giải quyết vấn đề phương pháp giảng dạy hàng đầu được đánh giá cao nhằm phát huy tính chủ động và tư duy học sinh.
Phương pháp dạy học theo dự án tập trung chủ yếu vào học sinh và giáo viên là người hướng dẫn
Phương pháp dạy học tích cực khuyến khích tư duy, khả năng giao tiếp và trang bị những kỹ năng cần thiết cho học sinh.
Đặc điểm của dạy học khám phá không giống những phương pháp học tập truyền thống.
Ưu điểm của dạy học khám phá đối với học sinh tiểu học là mối quan tâm hàng đầu của phụ huynh hiện nay.
Rèn luyện sự tập trung trong học tập giúp trẻ dễ dàng đạt được kết quả tốt và nhanh chóng hơn.

Thành công

Thất bại