Học tập cấp 3 Mỹ là cơ hội tốt giúp học sinh có thể tiếp cận với nền giáo dục thế giới và mở rộng nhiều cánh cửa việc làm tươi sáng trong tương lai.

Unlock the future

Tháng Tám 29, 2023
WELCOME TO THE NEW SCHOOL YEAR 2023 - 2024
Chúc mừng IGS-er NGUYỄN ĐỨC SƠN - HUY CHƯƠNG VÀNG CÁ NHÂN giải Golf Lion City Cup
Thành tích của con sau này ra sao, phụ thuộc lớn vào môi trường, định hướng giáo dục của gia đình ban đầu. Cha mẹ cần làm gì để lựa chọn môi trường học phù hợp với con? Dưới đây là những gợi ý:
Đinh Quốc Thắng - học bổng 50% từ chương trình Tú Tài Mỹ Ivy Global School
Song bằng Tú tài Mỹ mang lại nhiều lợi ích cho học sinh và mở ra nhiều cơ hội học tập tại nhiều quốc gia.

Thành công

Thất bại