Công nghệ 4.0 tạo ra nhiều mô hình kinh doanh mới ứng dụng kĩ thuật số, dữ liệu,... Vì vậy, Kinh Doanh Số được coi là ngành hot đầy tiềm năng với nhu cầu nhân lực cao cả ở Việt Nam và quốc tế.

Thành công

Thất bại