Chương trình là một hoạt động thuộc Khóa đào tạo định hướng và khám phá tiềm năng nghề nghiệp cùng các chuyên gia nước ngoài, dành cho học sinh và phụ huynh có con trong độ tuổi từ 12 – 18 tuổi.

Thành công

Thất bại