Ivy Global School triển khai chương trình xét tuyển Học bổng Tú tài Mỹ năm học 2021-2022 dành cho các bạn học sinh từ Lớp 8-11 đang theo học tại các trường trên toàn Việt Nam.
Trường quốc tế Mỹ trực tuyến Ivy Global School công bố chương trình Tú tài Mỹ (Accredited American High School Diploma) tại Việt Nam dành cho học sinh cấp trung học.
Với xu hướng đầu tư cho giáo dục như hiện nay, các phụ huynh thường có kế hoạch cho con học tại các trường quốc tế xuyên suốt từ mầm non tới phổ thông. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc học trở nên gián đoạn. Một bộ phận phụ huynh đã chuyển hướng sang tìm hiểu các chương trình quốc tế trực tuyến cho con.

Thành công

Thất bại