Đếm ngược 24h để gặp gỡ IGS-ers tại buổi lễ khai giảng năm học mới

Bật mí về các Team Mascot

Tháng Chín 11, 2023
Trong khuôn khổ chương trình lễ khai khai giảng của Trường quốc tế Mỹ trực tuyến Ivy Global School với rất nhiều hoạt động sôi nổi thì một trong những hoạt động gây đốn tim các học sinh tại IGS đó là mục phân chia về các Teams Mascot của chúng ta.
Chúc mừng IGS-er NGUYỄN ĐỨC SƠN - HUY CHƯƠNG VÀNG CÁ NHÂN giải Golf Lion City Cup
Thành tích của con sau này ra sao, phụ thuộc lớn vào môi trường, định hướng giáo dục của gia đình ban đầu. Cha mẹ cần làm gì để lựa chọn môi trường học phù hợp với con? Dưới đây là những gợi ý:
Đinh Quốc Thắng - học bổng 50% từ chương trình Tú Tài Mỹ Ivy Global School

Thành công

Thất bại