Hội thảo trực tuyến “Quản lý chi phí giáo dục - Bài toán ảnh hưởng tương lai của con”.
Ivy Global School triển khai chương trình xét tuyển Học bổng Tú tài Mỹ năm học 2021-2022 dành cho các bạn học sinh từ Lớp 8-11 đang theo học tại các trường trên toàn Việt Nam.

Thành công

Thất bại