Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ VATC Cần Thơ đã ký kết hợp tác chiến lược với Trường quốc tế Mỹ trực tuyến Ivy Global School về việc triển khai chương trình Tú tài Mỹ tại VATC Cần Thơ.
Từ ngày 17/07, Trường quốc tế Mỹ trực tuyến Ivy Global School tổ chức 𝐈𝐆𝐒 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐖𝐞𝐞𝐤 𝟐𝟎𝟐𝟐 - Tuần lễ Tuyển sinh Phổ thông MỸ với chủ đề 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐈𝐌𝐈𝐓.

Thành công

Thất bại