IvyPrep cùng Ivy Global School tạo ra một môi trường cho các bạn học sinh trên cả nước phát triển tư duy, khả năng giải quyết vấn đề thông qua luyện tập và thi đấu tại các sự kiện, cuộc thi tranh biện trên toàn quốc.
IGS-er NGUYỄN LÊ ANH đã vừa hoàn thành chương trình Tú tài Mỹ tại Ivy Global School. Đây là thành quả sau 2 năm học tập với hình thức học tập trực tuyến đầy nỗ lực và quyết tâm của Lê Anh để có thể trang bị cho bản thân những kiến thức và kỹ năng để tiếp tục ước mơ du học.
Với chủ đề 𝐃𝐀𝐑𝐄 𝐓𝐎 𝐂𝐇𝐀𝐋𝐋𝐄𝐍𝐆𝐄 - Ngại gì thử thách, 𝗜𝘃𝘆 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 muốn khuyến khích học sinh tinh thần luôn sẵn sàng đối mặt với các thử thách trong học tập để chinh phục kiến thức mới, cách học mới và tự tin tỏa sáng.
10/02/2023 Hôm nay, Trường Quốc tế Mỹ Trực tuyến Ivy Global School chính thức công bố chương trình học phổ thông Mỹ đã được tổ chức NCAA (Mỹ) phê duyệt. Với kết quả này, học sinh Ivy Global School đã hoàn thành các môn học cốt lõi sẽ đủ điều kiện để tham gia học bổng thể theo tại các trường đại học NCAA quản lí.

Thành công

Thất bại