Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ VATC Cần Thơ đã ký kết hợp tác chiến lược với Trường quốc tế Mỹ trực tuyến Ivy Global School về việc triển khai chương trình Tú tài Mỹ tại VATC Cần Thơ.

Thành công

Thất bại