Hoạt động ngoại khóa khi làm hồ sơ du học Mỹ cần những gì để gây ấn tượng với hội đồng nhà trường và tăng khả năng đậu học bổng?
Du học Mỹ cần bao nhiêu tiền và tất cả các loại chi phí cần thiết để bắt đầu hành trình du học là vấn đề được học sinh quan tâm nhất hiện nay.
Phụ huynh hỏi: Bảng điểm và học bạ tại Ivy Global School được công nhận ở những đâu?
Phòng Hoạt động ngoại khóa của IGS xin thông báo!!! Hội học sinh thế hệ đầu tiên của Ivy Global School đã chính thức được thành lập!

[IGS-ers zone] - Hà My

Tháng Chín 18, 2023
Chúc mừng Hà My với điểm số hoàn hảo 100/100 cho bài luận môn English 9B về chủ đề "How does Shakespeare develop a theme in Romeo & Juliet?"
Góc mọt sách dành cho: Tất cả giáo viên, phụ huynh, học sinh, nhân viên của Ivy Global School

Thành công

Thất bại