🏆 Giải Tiềm Năng - Bảng Junior 🏆
🏆 Giải Tiềm Năng - Bảng Junior 🏆
Chúng ta thường sẽ quen thuộc hơn với “Giáo viên truyền cảm hứng” nhưng ở Ivy Global School, học sinh chính là người truyền cảm hứng cho giáo viên và các bạn học khác.
Cùng điểm qua lịch học với các chủ đề hấp dẫn trong OPEN WEEK 2023 - LEAD A FUTURE
Tuần lễ tuyển sinh chương trình Phổ thông Mỹ trực tuyến Ivy Global School
Cuộc thi ươm mầm ước mơ khởi nghiệp của các nhà lãnh đạo nhí

Thành công

Thất bại