Bên cạnh Newsletter - tạp chí thông tin hàng tháng dành cho các phụ huynh của IGS, từ tháng 01/2022, nhà trường sẽ ra mắt IGS Magazine - tạp chí định kỳ dành cho các con học sinh và do chính giáo viên và học sinh của IGS biên soạn.
Trường quốc tế Mỹ trực tuyến Ivy Global School và iSMART Online School xin chúc mừng hơn 200 thí sinh từ cuộc thi Olympic Toán học Úc (AMC) 2021 đã hoàn thành giải “chạy” Advanced Math & Science Online Marathon diễn ra vào ngày 16/01/2022.​​
Trường quốc tế Mỹ trực tuyến Ivy Global School tiếp tục tổ chức buổi trò chuyện thân mật - Coffee Talk số 04 vào thứ Ba, ngày 18/01/2022

Thành công

Thất bại