Trại hè Trực tuyến hàng đầu đã chính thức khởi động - tìm kiếm những nhà du hành nhí thông thái - bền bì ở chặng đua THE AMAZING TOUR diễn ra online vào tháng 04 này!
Nếu phụ huynh muốn tìm hiểu về chương trình Tú Tài Mỹ thì không thể bỏ qua khái niệm “Môn tự chọn”- Elective Course. Bên cạnh các môn học bắt buộc (Core Course) thì học sinh được chọn thêm các môn học tự chọn về các lĩnh vực như Nghệ thuật, Triết học, Tài chính cá nhân,... Mặc dù các môn tự chọn được coi là cơ hội để học thêm các lĩnh vực mới nhưng cũng là một cách để làm nổi bật hồ sơ đại học.
Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ, phòng Hoạt động ngoại khóa của Ivy Global School đã tổ chức buổi Workshop: Tìm hiểu về cổ phục Việt.
IvyPrep cùng Ivy Global School tạo ra một môi trường cho các bạn học sinh trên cả nước phát triển tư duy, khả năng giải quyết vấn đề thông qua luyện tập và thi đấu tại các sự kiện, cuộc thi tranh biện trên toàn quốc.

Thành công

Thất bại