Chúc mừng IGS-er NGUYỄN ĐỨC SƠN - HUY CHƯƠNG VÀNG CÁ NHÂN giải Golf Lion City Cup
Thành tích của con sau này ra sao, phụ thuộc lớn vào môi trường, định hướng giáo dục của gia đình ban đầu. Cha mẹ cần làm gì để lựa chọn môi trường học phù hợp với con? Dưới đây là những gợi ý:
Đinh Quốc Thắng - học bổng 50% từ chương trình Tú Tài Mỹ Ivy Global School
Chi phí du học Mỹ không cố định mà thay đổi theo chương trình học, trường học và cách lựa chọn lối sống của từng người.
Du học Mỹ hết bao nhiêu tiền được phụ huynh và quan tâm hàng đầu khi tìm hiểu về quá trình học tập tại nước ngoài.
Chứng minh tài chính du học Mỹ là vô cùng quan trọng để học sinh và sinh viên có thể du học một cách thuận lợi nhất.

Thành công

Thất bại