Ivy Global School triển khai chương trình xét tuyển Học bổng Tú tài Mỹ năm học 2021-2022 dành cho các bạn học sinh từ Lớp 8-11 đang theo học tại các trường trên toàn Việt Nam.
Trường quốc tế Mỹ trực tuyến Ivy Global School công bố chương trình Tú tài Mỹ (Accredited American High School Diploma) tại Việt Nam dành cho học sinh cấp trung học.

Thành công

Thất bại