Kỳ thi dành cho những bạn học sinh từ lớp 3 - lớp 7 sở hữu năng lực ngoại ngữ vượt trội và kiến thức sâu rộng để theo học chương trình giống như học sinh Mỹ tại Ivy Global School
2021 Fall Semester Opening Ceremony Orientation Day
Hội thảo trực tuyến “Quản lý chi phí giáo dục - Bài toán ảnh hưởng tương lai của con”.

Thành công

Thất bại