Trường Quốc tế Mỹ Trực tuyến Ivy Global School giúp học sinh Việt Nam có cơ hội tiếp cận với chương trình phổ thông quốc tế, sở hữu bằng Tú Tài Mỹ với mức chi phí hợp lý.
Tháng 7 là mốc đặc biệt đánh dấu sự kết thúc năm học 2022 – 2023. Và cũng là thời điểm để vinh danh những thành tích xuất sắc của các bạn học sinh Ivy Global School.
🌈 Cảm ơn Quý Phụ huynh và Học sinh trên toàn quốc đã dành thời gian tham gia
🏆 Giải Nhất - Bảng Senior 🏆

Thành công

Thất bại